پوستر؛ شهادت امام جواد(ع)
پوستر؛ شهادت امام جواد(ع)
سلام بر امام جواد(ع) که «جود» قطره‌ای بود در پیشانی بلندش و «علم» غنچه‌ای بود از گلستان وجودش و «حلم» گوهری بود از گنجینه فضایلش.

به گزارش نسیم سرخس، سلام بر امام جواد(ع) که «جود» قطره‌ای بود در پیشانی بلندش و «علم» غنچه‌ای بود از گلستان وجودش و «حلم» گوهری بود از گنجینه فضایلش.

گرافیک: محمد نجاتی نسب

  • نویسنده : محمد نجاتی نسب