پوستر؛ افتخار بزرگ
پوستر؛ افتخار بزرگ
رهبر معظم انقلاب خطاب به ناوگروه ۸۶ فرمودند: کاری که شما انجام دادید یک افتخار بزرگ بود؛ شما نشان دادید اینکه می‌گویند ما اجازه نمی‌دهیم فلان کشتی‌ها از فلان تنگه‌ها عبور کنند، غلط زیادی است.

به گزارش نسیم سرخس، رهبر معظم انقلاب خطاب به ناوگروه ۸۶ فرمودند: کاری که شما انجام دادید یک افتخار بزرگ بود؛ شما نشان دادید اینکه می‌گویند ما اجازه نمی‌دهیم فلان کشتی‌ها از فلان تنگه‌ها عبور کنند، غلط زیادی است.

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس

گرافیک: محمد نجاتی نسب

  • نویسنده : محمد نجاتی نسب