پوستر؛ پیشرفت در مبارزات فلسطینی‌ها به‌خاطر گرایش به اسلام است
پوستر؛ پیشرفت در مبارزات فلسطینی‌ها به‌خاطر گرایش به اسلام است
رهبر معظم انقلاب فرمودند: از وقتی گرایش اسلامی در میان مبارزان فلسطینی به وجود آمد، و از وقتی این گرایش همین‌طور روزبه‌روز اوج گرفت ؛ تا امروز، پیشرفت ها در مبارزه‌ی فلسطینی‌ها به این شکل حاصل شد، به دست آمد.‌ پس عامل موفّقیّت، اسلام است.

به گزارش نسیم سرخس، رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی فرمودند: از وقتی گرایش اسلامی در میان مبارزان فلسطینی به وجود آمد، و از وقتی این گرایش همین‌طور روزبه‌روز اوج گرفت ؛ تا امروز، پیشرفت ها در مبارزه‌ی فلسطینی‌ها به این شکل حاصل شد، به دست آمد.‌ پس عامل موفّقیّت، اسلام است.

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس

گرافیک: محمد نجاتی نسب

  • نویسنده : محمد نجاتی‌نسب