نماهنگ؛ تحلیلی بر رویداد تاریخی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
نماهنگ؛ تحلیلی بر رویداد تاریخی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
این صدای به پا خاسته ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) بود؛ امت و امام یک‌صدا، هم‌نوا و هم‌دل جمهوری اسلامی و نظامی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را مطالبه کردند.

به گزارش نسیم سرخس، این صدای به پا خاسته ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) بود؛ امت و امام یک‌صدا، هم‌نوا و هم‌دل جمهوری اسلامی و نظامی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را مطالبه کردند.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس