نماهنگ ویژه؛ راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در سرخس
نماهنگ ویژه؛ راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در سرخس
نماهنگ ویژه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در شهرستان سرخس تقدیم می‌شود.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، نماهنگ ویژه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در شهرستان سرخس تقدیم می‌شود.

  • نویسنده : محمد نخعی کوشه