انقلاب اسلامی و مکتب اسلامی دارای حقیقت است و همین حقیقت داشتن است که مثل یک نیروی قوی در درون انقلاب موج می زند و دل های پاک و بی غرض و مرض را جذب می کند.

به گزارش نسیم سرخس، بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش دارای چند بخش بود که هر یک از فرازها و بخش ها خود می تواند عنوان یک یادداشت و یا پایان نامه باشد که به طور مختصر توضیحاتی را عرض می کنیم.

 

ایشان ابتدا در بخش اول به صورت ریشه ای بحث می کنند و به تبیین ماهیت انقلاب می پردازند. ایشان می فرمایند، انقلاب اسلامی دارای حقیقتی مشخص و مبین است، همانگونه که مستحضرید اگر یک مکتب و انقلاب بخواهد جهانی شود باید چند ویژگی داشته باشد که یکی از آن ها بحث حقیقت داشتن است. یعنی اگر مکتبی دارای حقیقت نباشد و پوچ گرا و نهیلیسم باشد، آخر آن بن بست و هرگز دورنما نخواهد داشت.

 

ولی انقلاب اسلامی و مکتب اسلامی دارای حقیقت است و همین حقیقت داشتن است که مثل یک نیروی قوی در درون انقلاب موج می زند و دل های پاک و بی غرض و مرض را جذب می کند.

 

رهبر معظم انقلاب در فرازی در مورد قدرت جذب انقلاب می فرمایند، قدرت جذب انقلاب اسلامی آنچنان قوی است که در اول انقلاب، به دل کسانی که در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی که سوگلی شاه و بلکه آمریکا بود راه پیدا کرد و آنها را جذب کرد که موجب بیعت با امام راحل شد.

 

آری آنچه امروز موجب شده است که انقلاب اسلامی از مرزهای ایران فراتر رود و به آفریقا و آمریکای لاتین و سایر کشورهای جهان برسد، همین حقیقت داشتن و دورنما و عدم بن بست در انقلاب اسلامی است و به قول امام راحل انسان ها بندگان خدا و احکام انقلاب اسلامی و اسلام هم احکام خداست، لذا شرایط جذب آماده است.

 

در بخش دوم، رهبر معظم انقلاب به فلسفه و چرایی دشمنی آمریکا و غرب با انقلاب اسلامی پرداخته و بیان می کنند که این دشمنی از روز اول بوده و تا آخر هم باقی می ماند.

 

آری دشمنی به این خاطر است که چند سده ای بود که هیچ کس در مقابل مستکبران عالم ایستادگی نکرده و حرفی نزده بود.

 

آن ها به همه جهان اعلام کرده بودند که جهان یک دهکده است و ما کدخدای آن دهکده و هر کس بخواهد حرکت کند و بازی کند و نقشی داشته باشد باید از مسیر ما و طبق قواعد ما باشد و امام و انقلاب اسلامی تنها در مقابل آن ها ایستادند و اصول موضوعه آن ها را زیر سوال بردند.

 

امام (ره) بر روی تمام مبانی فکری آن ها اعم از امانیسم و سکولاریزم و لیبرالیسم و کمونیست خط بطلان کشید و در مقابل دنیای مستکبرانه آن ها ایستاد.

 

آری دشمنی با انقلاب اسلامی به خاطر این حرکت و به خاطر روح استکبارستیزی آن است. به خاطر روح عزت خواهی و استقلال طلبی است و اکنون که این حرکت و تفکر در جهان صادر شده، ملت ها و دولت ها متوجه شده اند که می توان در مقابل مستکبر ایستاد.

 

مستکبران عالم دچار ترس و وحشت شدند و تمام تلاششان خاموش کردن این تفکر بوده و تا الان هر کاری که توانسته انجام داده اند اعم از جنگ های نظامی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی و هدف خاموش کردن سرچشمه و کانون این تفکر است.

 

آن ها با اصل این حرکت و با ایستادگی، مقاومت و استقلال طلبی و عزت خواهی مخالفند، آن ها با الگوشدن ایران در منطقه و جهان مخالفند و تا این حرکت باشد دشمنی هم است.

 

در بخش سوم امام خامنه ای (حفظه الله) به شرایط کنونی انقلاب اسلامی و آمریکا اشاره فرمودند و گفتند، دشمن می گوید که دست ایرانی ها بسته است و به سه کنج رسیده اند و پشت آن ها به دیوار رسیده است در حالی که این یک خطای محاسباتی است.

 

آری این یک خطاست زیرا اگر نگاهی گذار به تحولات منطقه و جهان داشته باشیم خواهیم فهیمد که آن کسی که دستان او بسته است و پشت او به دیوار رسیده، آمریکاست. آمریکا در سوریه شکست خورد. در عراق، لبنان، فلسطین، غزه، افغانستان و پاکستان. و امروز ایران است که برای تمام این کشورها یک شریک مستشاری است و در چگونگی اوضاع آن ها صاحب نظر است.

 

امروز انقلاب اسلامی محبوب دل هاست ولی آمریکا منفور در دل ها است. آمریکا روز به روز شکست پشت شکست ولی انقلاب اسلامی هر روز با پیشرفت بیشتر در منطقه و جهان.

 

رهبر انقلاب بیان فرمودند که انقلاب اسلامی دیگر انقلاب ۳۵ سال پیش نیست بلکه با تجربه های بیشتر و تراکم کار بیشتر، به منطقه و فرامنطقه نفوذ کرده است و این مسائل کوچکی نیست و بسیار مهم و با ارزش است.

 

در بخش آخر هم موضوع مذاکرات هسته ای مطرح شد که حضرت آقا فرمودند، ما با توافق بد مخالفیم و توافق بد را هم تعریف نمودند، یعنی توافقی که با روح عزت طلبی و منافع ملی ناسازگار باشد.

 

آری اگر قرار است توافقی صورت گیرد که روحیه عزت طلبی و استقلال طلبی که مبانی نظام و فلسفه تشکیل انقلاب است خدشه دار شود، آن توافق انجام نشود بهتر است زیرا تاکنون انقلاب اسلامی هر پیشرفت و توفیقی که داشته در سایه همین تفکر بوده و اگر این روحیه و تفکر را از دست بدهد دیگر انقلاب اسلامی نخواهد بود و اگر انقلاب اسلامی عزت خود را از دست بدهد اگر تمام انرژی هسته ای جهان را به او بدهند دیگر ارزشی نخواهد داست و اصلا انقلاب اسلامی یعنی عزت خواهی و استقلال طلبی و مبارزه با استکبار ستیزی.

 

هر ملتی که عزت از او گرفته شود، همه چیز او به تمسخر و بازی گرفته خواهد شد. امنیت او، ثروت او و همه چیز او به بازی گرفته می شود، لذا آنچه که قبل از هر چیزی مهم است تفکر عزت خواهی و مبارزه با استکبار است که تمام مستضعفان عالم به آن چشم دوخته اند و انقلاب و الگوی خود می دانند، همین تفکر است.

 

یادداشت: اسحق آبان – دانشجوی دکترای فلسفه اسلامی دانشگاه قم

انتهای پیام/