درسی برای فتنه گران سال ۸۸
درسی برای فتنه گران سال ۸۸
(( هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از هوادارانش خواست که با دیدی باز با ریاست جمهوری ترامپ برخورد کنند.... و نتیجه انتخابات را بپذیرند.))
به گزارش باشگاه وبلاگ نویسان ایرانی حرف تو دورهم به نقل از وبلاگ شهر خوبان نوشت:

(( هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از هوادارانش خواست که با دیدی باز با ریاست جمهوری ترامپ برخورد کنند…. و نتیجه انتخابات را بپذیرند.))

مرور اتفاقات بعد از انتخابات سال ۸۸ هنوز هم باعث تعجب و حیرت آدم می شود . نپذیرفتن نتیجه انتخابات توسط یکی از نامزدها و ماهها جنجال و آشوب در کشور!

 

آن هم در انتخاباتی که همه به آزاد بودن و عدم امکان تقلب در آن اذعان دارند.

 

انتخابات اخیر آمریکا و رفتار نامزدها بعد از آن شاید درسی برای سران فتنه باشد، درس تمکین از قانون و حفظ حریم حاکمیت و انتقال صلح آمیز قدرت حتی نوع انتخاب رئیس جمهور در آمریکا و بحث هایی مانند آرای الکترال و جنجالهای حزبی هم که به آزادومردمی بودن انتخابات شبهه وارد می کند باعث نشده که نامزد شکست خورده هوادارانش را به آشوب دعوت کند.

 

این کلینتون همان کلینتونی است که برای انتخابات سال ۸۸ نسخه می پیچیدوبرای سران فتنه دستورالعمل صادر می کرد  ولی از آنجا که خود یه غلط بودن روشش آگاه است آن را درکشور خود اجرا نمی کند و نمی گذارد که آرا اعلام شده به وحدت ظاهری و حاکمیت آمریکا  لطمه بزند

 

کاش سران فتنه در کشور ماهم به همین اندازه دید و بینش سیاسی داشتند و اینگونه در آتش فتنه نمی دمیدند

 انتهای پیام/