حضور حماسی مردم سرخس در انتخابات معنادار است
حضور حماسی مردم سرخس در انتخابات معنادار است
فرماندار سرخس گفت: حضور حماسی مردم شهرستان سرخس در انتخابات معنادار بوده و این حضور و آرای مردم پشتوانه دولت برای خدمت مضاعف است.

حسن نوری‌زاده، فرماندار سرخس در گفتگو با خبرنگار نسیم سرخس، اظهار کرد: حضور حماسی مردم شهرستان سرخس در انتخابات معنادار بوده و این حضور و آرای مردم پشتوانه دولت برای خدمت مضاعف است.

  • نویسنده : احسان بابائی