پوستر؛ شهید محسن فخری زاده
پوستر؛ شهید محسن فخری زاده
شهید محسن فخری زاده، دانشمند برجسته صنایع دفاعی کشور روز گذشته در منطقه آبسرد شهرستان دماوند توسط عناصر مسلح ترور و به شهادت رسید.

به گزارش نسیم سرخس، شهید محسن فخری زاده، دانشمند برجسته صنایع دفاعی کشور روز گذشته در منطقه آبسرد شهرستان دماوند توسط عناصر مسلح ترور و به شهادت رسید.

وی از دانشمندان برتر هسته‌ای و صنایع دفاعی کشور و جزو ۵۰۰ چهره قدرتمند دنیا در فهرست نشریه فارین پالیسی است.