«بعد از دستیابی به توافق هسته ای، یک اتفاق ناگهانی به رسانه های حمله‌ور شد. همه درگیر این مسئله بودند که تهران چگونه توانست شروط خود را به غرب تحمیل کند؟»
به گزارش نسیم سرخس، سایت العربی الجدید در یادداشتی به بررسی توافق هسته ای ایران با گروه ۱+۵ پرداخت و گزارش داد: «بسیاری در مورد شکست مذاکرات هسته ای تأکید می کردند؛ چرا که می گفتند غرب هرگز با دادن امتیاز به ایران موافقت نخواهد کرد.»

این سایت خبری که از لندن بروز رسانی می شود، در ادامه گزارش داد: «بعد از دستیابی به توافق هسته ای، یک اتفاق ناگهانی به رسانه های حمله‌ور شد. همه درگیر این مسئله بودند که تهران چگونه توانست شروط خود را به غرب تحمیل کند؟»

این سایت خبری در ادامه افزود: «یکی از عوامل پشت پرده که در قبول شروط ایرانی ها از سوی غرب نقش محوری ایفاء کرده مسئله ای است که در مذاکرات لوزان و قبل از مذاکرات وین وجود داشت.»

نیروی ناشناسی که غرب را به توافق با ایران متقاعد کرد

این سایت خبری در ادامه ادعای خود گزارش داد: «ایران با زیرکی توانست به شرکت های اقتصادی فرامنطقه ای برای سرمایه‌گذاری در کشوری با میدان های گازی و نفتی گسترده پیشنهاد همکاری و توسعه روابط اقتصادی دهد.»

این سایت خبری در ادامه اظهار داشت: «این مسئله زمینه فشار آوردن شرکت های مذکور را به کشورهای غربی ها فراهم آورد و آنها را  به کوتاه آمدن در مقابل شروط ایران متقاعد کردند. مسئله ای که در آینده نزدیک شاهد تأثیر آن بر اقتصاد بین المللی خواهیم بود.»

منبع: جام نیوز
انتهای پیام/