نماهنگ؛ «به کدامین گناه»؟!
نماهنگ؛ «به کدامین گناه»؟!
12 تیرماه یادآور جنایت فراموش نشدنی آمریکا در حمله به هواپیمای ایرباس پرواز شماره 655 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج فارس است.

به گزارش نسیم سرخس، ۱۲ تیرماه یادآور جنایت فراموش نشدنی آمریکا در حمله به هواپیمای ایرباس پرواز شماره ۶۵۵ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج فارس است.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس