اولین همایش تجلیل از علمای شهر سرخس
اولین همایش تجلیل از علمای شهر سرخس
صبح امروز اولین همایش تجلیل از «علمای شهر سرخس» به همت شورای اسلامی و شهرداری شهر سرخس در فرهنگسرای بزرگ امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، صبح امروز اولین همایش تجلیل از «علمای شهر سرخس» به همت شورای اسلامی و شهرداری شهر سرخس در فرهنگسرای بزرگ امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار شد.