طرح برتر «المان شهدای گمنام» شهرستان سرخس انتخاب شد+تصاویر
طرح برتر «المان شهدای گمنام» شهرستان سرخس انتخاب شد+تصاویر
نتیجه نظرسنجی نسیم سرخس درباره «طرح المان شهدای گمنام » شهرستان پس از بررسی نظرات مخاطبان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، ۲۳ فروردین ماه امسال، شهرداری سرخس با ارسال طرح های المان شهدای گمنام شهرستان به دفتر نسیم سرخس از این پایگاه خبری خواست تا با برگزاری یک نظرسنجی، نظر مردم را درباره طرح نمونه و برتر جویا شود.

 

پایگاه خبری تحلیلی نسیم سرخس بنا بر وظیفه فرهنگی که بر عهده دارد در همان روز، این نظر سنجی را در قالب یک خبر با عنوان “طرح المان «شهدای گمنام سرخس» را انتخاب کنید+تصاویر طرح ها” بر روی سایت بارگذاری کرد تا مخاطبان پس از مشاهده تصاویر ۱۰ طرح ارسالی، نظرات خود را تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه به صورت دیدگاه به این پایگاه خبری ارسال کنند.

 

از ۸۶ نظر ارسال شده به نسیم سرخس، نتیجه نهایی نظرات مخاطبان درباره «طرح المان شهدای گمنام» سرخس به شرح زیر است:

نتیجه نظرسنجی به ترتیب تعداد آرا

۱- طرح شماره ۱: ۴۷ رای

طرح المان شهدای گمنام سرخس (1)

۲- طرح شماره ۱۰: ۳۳ رای

طرح المان شهدای گمنام سرخس (11)

۳- طرح شماره ۲: ۲۶ رای

طرح المان شهدای گمنام سرخس (2)

۴- طرح شماره ۴: ۴ رای

طرح المان شهدای گمنام سرخس (5)

۵- طرح شماره ۷: ۳ رای

طرح المان شهدای گمنام سرخس (8)

۶- طرح شماره ۵: ۲ رای

طرح المان شهدای گمنام سرخس (6)

۷- طرح شماره ۶: یک رای

طرح المان شهدای گمنام سرخس (7)

۸- طرح شماره ۹: یک رای

طرح المان شهدای گمنام سرخس (10)

۹- طرح شماره ۳: بدون رای

طرح المان شهدای گمنام سرخس (4)

۱۰- طرح شماره ۸: بدون رای

طرح المان شهدای گمنام سرخس (9)

 

لازم به ذکر است که نتیجه این نظر سنجی، نتیجه نهایی در اجرای طرح المان شهدای گمنام سرخس نیست و «طرح نهایی المان شهدای گمنام سرخس» پس از بررسی های شهرداری سرخس انتخاب و اجرایی می شود.

انتهای پیام/ب