گفت: می‌خواهند وانمود کنند که بعله مذاکرات هسته‌ای باعث سرازیر شدن بازرگانان غربی به ایران شده است!

به گزارش نسیم سرخس به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در قسمت گقت و شنود خود نوشت: گفت: روزنامه‌های زنجیره‌ای با ذوق‌زدگی از سفر یک هیئت نفتی آمریکایی به ایران خبر داده‌اند!

گفتم: قبلا هم از سفر یک هیئت بازرگانی بیست و چند نفره غربی برای عقد قرارداد تجاری با ایران خبر داده بودند که دروغ از آب درآمد… حالا چه اصراری دارند که این دروغ‌ها را سرهم کنند؟!

گفت: می‌خواهند وانمود کنند که بعله مذاکرات هسته‌ای باعث سرازیر شدن بازرگانان غربی به ایران شده است!

گفتم: ولی هم خودشان می‌دانند که دروغ است و هم مردم می‌فهمند که دروغ است.

گفت: از همه اینها گذشته؛ خود مقامات رسمی آمریکا و اروپا هم این خبرها را تکذیب کرده‌اند!

گفتم: چه عرض کنم؟! آقا خرگوشه دید آقا روباهه داره تریاک میکشه، بهش گفت، ضرر داره بیا بریم ورزش، چند قدم اونطرف‌تر آقا گرگه داشت هروئین میکشید، خرگوش بهش گفت ضرر داره … به شغاله گفت شیره نکش ضرر داره و… رسید به آقا شیره که داشت کراک می‌زد، تا اومد بگه ضرر داره، آقا شیره پرید و لقمه چپش کرد، بقیه گفتند این بیچاره که حرف بدی نزد؟ و آقا شیره گفت؛ فلان فلان شده هر روز حشیش میکشه میاد اینجا شر و ور میگه!

 

انتهای پیام/م