منطقه ویژه سرخس قابل تبدیل به منطقه آزاد تجاری صنعتی است
منطقه ویژه سرخس قابل تبدیل به منطقه آزاد تجاری صنعتی است
معاون امور آمایش و توسعه منطقه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: منطقه ویژه اقتصادی سرخس به دلیل ظرفیت های متعدد و متنوع قابلیت تبدیل به منطقه آزاد تجاری صنعتی را دارد.

یه گزارش نسیم سرخس، علیرضا رحمت نیا در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: توجه جدی به منطقه ویژه اقتصادی سرخس به عنوان یک منطقه بزرگ صنعتی و تجاری در شمال شرق ایران باید در کانون توجه مسئولان کشور قرار گیرد.

 

وی افزود: سرخس در تمامی اولویتهای پیش بینی شده در چارچوب برنامه ششم توسعه شامل گردشگری، موقعیت منطقه ای، منابع انسانی، منابع مصرفی و انرژی دارای پتانسیل و توانمندی فراوان است.

 

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی سرخس را در حوزه های مختلف اعم از پالایشگاه گاز، منابع عظیم آب، فرودگاه بین المللی، راه آهن عریض و نرمال، باراندازهای عظیم کالا و دیگر امکانات مناسب ارزیابی کرد.

 

وی گفت: سرمایه گذاری در سرخس از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است و این امر زمینه را برای استقرار صنایع بزرگ در این منطقه فراهم می کند.

 

رحمت نیا خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی سرخس به دلیل ظرفیت های متعدد و متنوع قابلیت تبدیل به منطقه آزاد تجاری صنعتی را دارد.

منبع: روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سرخس

انتهای پیام /