نماهنگ؛ «پیروزی توحید در کاخ کرملین»
نماهنگ؛ «پیروزی توحید در کاخ کرملین»
پس از سردار بزرگ مقاومت که در کاخ کرملین قنوت عشق به جا آورد، این رئیس جمهور اسلامی ایران است که با نمازی عارفانه پیروزی حقیقت دین و توحید را در معرض دید جهانیان می‌گذارد.

به گزارش نسیم سرخس، سید قد قامت عشق در کاخ کرملین بست که روزگاری پرچم مبارزه با دین و حقیقت خدا را در آنجا علم کرده بودند.

لنین‌ها و استالین‌ها در باور بسته خویش ۷۰ سال اندیشه دینی بشریت را به گروگان گرفته بودند تا اینکه امام بیداری در نامه‌ای به گورباچف صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم را به بشریت خسته وعده داد.

و حالا پس از سردار بزرگ مقاومت که در کاخ کرملین قنوت عشق به جا آورد، این رئیس جمهور اسلامی ایران است که با نمازی عارفانه پیروزی حقیقت دین و توحید را در معرض دید جهانیان می‌گذارد.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس