نماهنگ؛ «وحدت تمدن ساز»
نماهنگ؛ «وحدت تمدن ساز»
بی‌شک وحدت حوزه و دانشگاه زمینه‌ساز ورود به عصر تمدن سازی اسلامی است؛ ضرورتی که امروز جامعه علمی ما بیش از هر زمان دیگری به آن محتاج‌تر است.

به گزارش نسیم سرخس، بی‌شک وحدت حوزه و دانشگاه زمینه‌ساز ورود به عصر تمدن سازی اسلامی است؛ ضرورتی که امروز جامعه علمی ما بیش از هر زمان دیگری به آن محتاج‌تر است.

گوینده: محمد رضا بانصری

تولید واحد چندرسانه‌ای نسیم سرخس