معادل فارسی کلمه «فکت شیت» توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارائه شد.

به گزارش نسیم سرخس، سایت نماینده نوشت: فرهنگستان زبان و ادب فارسی همزمان با انتشار بیانیه سوئیس و رایج شدن استفاده از کلمه «فکت شیت» واژه «گزاره برگ» را به عنوان معادل فارسی این واژه ارائه کرد.

انتهای پیام/