روزهاي پاياني حيات آن بزرگ در مظلوميتي خاص سپري گشت تا اينكه در سومين روز از ارديبهشت 1358 رستگاري در رسيد و او به دست گروه فرقان به شهادت رسيد.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از  مشرق؛ شهید نیکنام، سپهبد محمدولی قرنی، نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی پس از انقلاب، از مغضوبان رژیم شاه و از عناصر مبارز ارتش در آن دوره بود. از همین روی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مورد توجه رهبران انقلاب و به ویژه امام خمینی قرار گرفت و بدین سمت منصوب شد. با این همه لیبرالیسم حاکم در آغازین سال پیروزی انقلاب، رفتار قاطع او را در کردستان تاب نیاورد و او را ۲۷ روز مانده به شهادت، عزل کرد!

روزهای پایانی حیات آن بزرگ در مظلومیتی خاص سپری گشت تا اینکه در سومین روز از اردیبهشت ۱۳۵۸ رستگاری در رسید و او به دست گروه فرقان به شهادت رسید. تصاویری که پیش روی دارید، سردار را در ادوار گوناگون حیات نشان می‌دهد.

شهید سپهبد محمد ولی قرنی در دوران جوانی

شهید سپهبد محمد ولی قرنی در دوران جوانی
شهید سپهبد محمد ولی قرنی در آغازین سالیان خدمت در ارتش

شهید سپهبد محمد ولی قرنی در آغازین سالیان خدمت در ارتش
شهید سپهبد محمد ولی قرنی در آغازین سالیان خدمت در ارتش

شهید سپهبد محمد ولی قرنی در آغازین سالیان خدمت در ارتش
شهید سپهبد محمد ولی قرنی در آغازین سالیان خدمت در ارتش

شهید سپهبد محمد ولی قرنی در آغازین سالیان خدمت در ارتش
شهید سپهبد محمد ولی قرنی به اتفاق داریوش فروهر در روزهای اوج گیری غائله کردستان

شهید سپهبد محمد ولی قرنی به اتفاق داریوش فروهر در روزهای اوج گیری غائله کردستان
شهید سپهبد محمد ولی قرنی پس از استعفا و در واپسین روزهای حیات

شهید سپهبد محمد ولی قرنی پس از استعفا و در واپسین روزهای حیات
داریوش فروهر و محمود مانیان در مراسم ترحیم شهید سپهبد محمد ولی قرنی در مسجد ارک تهران

داریوش فروهر و محمود مانیان در مراسم ترحیم شهید سپهبد محمد ولی قرنی در مسجد ارک تهران
آیت الله العظمی مرعشی نجفی و آیت الله شیخ صادق خلخالی در مراسم ترحیم شهید سپهبد محمد ولی قرنی در مسجد اعظم قم

آیت الله العظمی مرعشی نجفی و آیت الله شیخ صادق خلخالی در مراسم ترحیم شهید سپهبد محمد ولی قرنی در مسجد اعظم قم

انتهای پیام/