موفقیت پالایشگاه گاز سرخس در ممیزی مراقبتی سامانه مدیریت یکپارچه IMS
موفقیت پالایشگاه گاز سرخس در ممیزی مراقبتی سامانه مدیریت یکپارچه IMS
رئیس مهندسی سامانه ها و بهره وری پالایشگاه گاز سرخس گفت: شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس موفق به ممیزی مراقبتی سامانه مدیریت یکپارچه آی . ام . اس شد.

به گزارش نسیم سرخس، علیرضا پرنیان گفت: در ممیزی مراقبتی استانداردهای ایزو ۹ هزار و یک، ایزو ۱۴ هزار و یک، او . اچ . اس ایزو ۱۸ هزار و یک بوسیله شرکت آی . ام . کیو ایتالیا (به عنوان مرجع تایید اعتبار گواهینامه های پالایشگاه ) انجام شد.

 
رئیس مهندسی سامانه ها و بهره وری پالایشگاه گاز سرخس افزود: پس از بررسی سوابق و عملکرد شرکت و تطبیق آن با الزامات استانداردهای ذکر شده، اعتبار گواهینامه های اخذ شده برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید شد.

 
وی با اشاره به تاثیر سامانه های نوین مدیریتی در ارتقای سطح تعالی سازمان تصریح کرد: روند استقرار سامانه های مدیریت آی . اس .او، از سال ۱۳۷۹ در این مجتمع گازی آغاز شد و تاکنون استانداردهای ایزو ۹ هزار و یک، ایزو ۱۴ هزار و یک، ایزو، تی اس، ایزو ۵ هزار و یک، او . اچ . اس .آ. اس ۱۸ هزار و یک در پالایشگاه خانگیران استقرار یافته است.

 
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس، گاز موردنیاز استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، مازندران، گلستان و بخشی از سمنان را تامین می کند.

منبع: روابط عمومی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخس

انتهای پیام/