نماهنگ؛ حضور حماسی مردم انقلابی سرخس در راهپیمایی روز جهانی قدس
نماهنگ؛ حضور حماسی مردم انقلابی سرخس در راهپیمایی روز جهانی قدس
مردم شیعه و سنی شهرستان مرزی سرخس با حضور حماسی خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن انزجار از رژیم کودک‌‌کش صهیونیستی، دفاع از آرمان قدس شریف را فریاد زدند.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، مردم شیعه و سنی شهرستان مرزی سرخس با حضور حماسی خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن انزجار از رژیم کودک‌‌کش صهیونیستی، دفاع از آرمان قدس شریف را فریاد زدند.

  • نویسنده : احسان بابائی