نصب پارچه تخلف در ۳ واحد صنفی سرخس
نصب پارچه تخلف در ۳ واحد صنفی سرخس
رئیس اداره تعزیرات حکومتی سرخس گفت: پیرو گشت‌های مستمر تعزیرات حکومتی سرخس با دستگاه‌های نظارت بر بازار در ماه جاری علاوه بر محکومیت‌های جزای نقدی، سه مورد محکومیت نصب پارچه متخلفان از سوی اجرای احکام تعزیرات حکومتی اجرا شد.

سعید حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار نسیم سرخس، اظهار کرد: پیرو گشت‌های مستمر تعزیرات حکومتی سرخس با دستگاه‌های نظارت بر بازار در ماه جاری علاوه بر محکومیت‌های جزای نقدی، سه مورد محکومیت نصب پارچه متخلفان از سوی اجرای احکام تعزیرات حکومتی اجرا شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سرخس تصریح کرد: اکثر تخلفاتی که منجر به تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی شده، گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور بوده است.

وی بیان کرد: گشت‌ها و نظارت‌های تعزیرات حکومتی شهرستان از واحدهای صنفی ادامه دارد و هیچ گذشتی با واحدهای که اصرار بر تخلف دارند، وجود ندارد.

انتهای خبر/

  • نویسنده : احسان بابائی