نماهنگ؛ «سپاه اقتدار»
نماهنگ؛ «سپاه اقتدار»
پس از رونمایی از جدیدترین شهر موشکی و پهپادی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز پاسدار، ماهواره نور۲ در ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ با موفقیت در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفت؛ پرتاب موفق ماهواره نور۲ برگ زرین دیگری از افتخارات نیروی توانمند و پیشرفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حساب می‌آید.

به گزارش نسیم سرخس، پس از رونمایی از جدیدترین شهر موشکی و پهپادی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز پاسدار، ماهواره نور۲ در ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ با موفقیت در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفت؛ پرتاب موفق ماهواره نور۲ برگ زرین دیگری از افتخارات نیروی توانمند و پیشرفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حساب می‌آید.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس