فیلم اختصاصی؛ بهمن تماشایی در شمال شرقی‌ترین نقطه ایران اسلامی
فیلم اختصاصی؛ بهمن تماشایی در شمال شرقی‌ترین نقطه ایران اسلامی
راهپیمایی باشکوه خودرویی ۲۲ بهمن در شهرستان مرزی سرخس، شمال شرقی‌ترین نقطه ایران اسلامی برگزار شد.

به گزارش نسیم سرخس، راهپیمایی باشکوه خودرویی ۲۲ بهمن در شهرستان مرزی سرخس، شمال شرقی‌ترین نقطه ایران اسلامی برگزار شد.

تصویربرداران:

محمد نخعی کوشه

سینا نعمتی

محمدابراهیم خاوریان

کیارش قیصران پور

تصویربردار هوایی: حسام الدین خسروی

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس، با همکاری استودیو طلوع مهر