نماهنگ؛ «در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی»
نماهنگ؛ «در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی»
سلام بر «ایران»؛ سرزمینی که از 22 بهمن تا روزهای خوش پیروزی‌اش با اتکا به خداوند متعال در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی گام‌های بلندی برداشته است.

به گزارش نسیم سرخس، سلام بر «ایران»؛ سرزمینی که از ۲۲ بهمن تا روزهای خوش پیروزی‌اش با اتکا به خداوند متعال در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی گام‌های بلندی برداشته است.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس