سخنرانی امروز صادق زیباکلام در دانشگاه صنعتی قم با موضوع «دلایل تضاد ایران و غرب» با حاشیه‌هایی همراه بود.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از خبرگزاری فارس، صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران پیش از ظهر امروز در دانشگاه صنعتی قم حضور یافت تا در نشست سیاسی «بررسی و ریشه‌یابی ضدیت ایران و غرب» سخنرانی کند.

سخنرانی زیباکلام در دو بخش صورت گرفت؛ نخست وی عقاید خود را در مورد ریشه ضدیت ایران و غرب بیان کرد و سپس در بخش دوم به سوالات دانشجویان پاسخ گفت.

در میانه و به ویژه در انتهای سخنان او و پس از حضور چند دانشجوی مخالف با زیباکلام بر روی سن و پرسیدن سوال توسط آنها، تحرکات دانشجویان حاضر در سالن حاشیه‌های مختلفی به همراه داشت.

* زیباکلام در چند مقطع از سخنان خود به طور ضمنی و گاهی صریح، از نبود تریبون کافی برای بیان نظرات مخالف نسبت به سیاست‌های هسته‌ای دولت گذشته انتقاد کرد.
* استاد دانشگاه تهران چندین بار گفت رادیو، تلویزیون، منابر، مساجد، پیش از خطبه و پس از خطبه و همه تریبون‌ها در اختیار مخالفان توافق هسته‌ای است.
* مجری مراسم زمان ۳ دقیقه‌ای برای سوالات و پنج دقیقه‌ای برای پاسخ‌گویی زیباکلام در نظر گرفت هرچند سوالات بیشتر طول می‌کشیدند و جواب‌های زیباکلام کوتاه بودند.
* یکی از دانشجویان بحث را به شعار «مرگ بر آمریکا» کشاند و آن را مرگ بر تفکری دانست که کرامت انسانی را زیر سوال می‌برد، در این هنگام گروهی از دانشجویان در انتهای سالن این شعار را با صدای بلند چندین بار فریاد زدند.
* زمانی که مخالفان زیباکلام قصد داشتند باز هم به صحبت بپردازند، او گفت این از نجابت انجمن اسلامی است که به شما اجازه داده در اینجا ابراز نظر کنید، هرگاه در رادیو و تلویزیون به اینها اجازه دادید صحبت کنند آنگاه شما هم در اینجا بیشتر حرف بزنید.
* با اینکه کاغذ سفید در میان دانشجویان برای طرح پرسش‌های کتبی توزیع شده بود ولی هیچ سوالی از میان آنها قرائت نشد و تمام سوالات به صورت شفاهی مطرح شدند.

انتهای پیام/م