تصویر منتشر نشده از ورود امام به قم
تصویر منتشر نشده از ورود امام به قم
صفحه اینستاگرام سیدحسن خمینی تصویر منتشر نشده ای از ورود امام خمینی(ره) به قم در 10 اسفند سال 1357 را منتشر کرد.
به گزارش نسیم سرخس، صفحه اینستاگرام سیدحسن خمینی تصویر منتشر نشده ای از ورود امام خمینی(ره) به قم در ۱۰ اسفند سال ۱۳۵۷ را منتشر کرد.
تصویر منتشر نشده از ورود امام به قم
*فارس