شنیده ها حاکی از آن است که ماموران وظیفه شناس نیروی انتظامی در تعقیب پدری که دو دختر خود را به قتل رسانده بود بودند که این تعقیب و گریز با خودرو در خیابان با توقف راننده فراری به اتمام می رسد.

به گزارش نسیم سرخس، به نقل از اهروصال، شنیده ها حاکی از آن است که ماموران نیروی انتظامی در تعقیب پدری که دو دختر خود را به قتل رسانده بود، بودند که این تعقیب و گریز با خودرو در خیابان با توقف راننده فراری به اتمام می رسد. راننده پس از پیاده شدن از خودرو با سلاح گرم به سر خود شلیک کرده و اقدام به خودکشی می کند.

بنا به اظهارات کاربران فرد متهم اکنون زنده و در بیمارستان می باشد ولی امیدی برای زنده ماندن وی نیست.

انتهای پیام/