آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی انگلیس در ساعت 5 بامداد روز جمعه (به وقت محلی) حاکی از پیشتازی موقت حزب کارگر و شگفتی سازی حزب ملی اسکاتلند است.
به گزارش نسیم سرخس، براساس نتایج شمارش آرای ۳۳۸ حوزه از ۶۵۰ حوزه انتخابیه انگلستان، حزب کارگر تاکنون موفق به کسب ۱۴۰کرسی، حزب محافظه کار موفق به کسب ۱۲۲کرسی، حزب ملی اسکاتلند موفق به کسب ۵۰کرسی و حزب لیبرال دمکرات موفق به کسب ۶ کرسی شده اند.

حزب ضد مهاجر و ضد اروپایی اتحاد بریتانیا ( یوکیپ ) تاکنون تنها یک کرسی به دست آورده است.

براساس نتایج یاد شده، سایر احزاب سیاسی و افراد مستقل تاکنون موفق به کسب ۱۹کرسی شده اند.

نتایج یاد شده که با ادامه شمارش آرا هر لحظه می تواند تغییر کند، تاکنون حاکی از پیروزی قاطع و شگفتی ساز ملی گراهای اسکاتلندی در حوزه اسکاتلند و شکست و ناکامی سایر نامزدهای احزاب سیاسی بویژه نامزدهای شاخص حزب کارگر در این منطقه بوده است.

درهمین حال نتایج یاد شده، موید شکست حزب لیبرال دمکرات تا این لحظه و تعبیر نشدن رویاهای حزب یوکیپ بوده است.

براساس گزارش های منتشر شده میزان مشارکت مردم انگلستان در انتخاباتی پارلمانی روز پنجشنبه ۶۵.۱ درصد بوده است.

براساس نتایج شوک آورنظرسنجی اولیه صورت گرفته پس از پایان رای گیری انتخابات پارلمانی انگلیس در ساعت ده شب پنجشنبه ( به وقت محلی)، گفته می شود حزب محافظه کار احتمالا قادر به کسب ۳۱۶ کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام خواهد بود هر چند برای تحقق این پیش بینی باید همچنان صبر کرد.

براساس گزارش اسکای نیوز، برآوردهای صورت گرفته توسط ‘موسسه ‘ان او پی / موری ‘ از ۱۴۱ حوزه رای گیری در ۱۳۳ حوزه انتخاباتی در سراسر انگلستان، حاکی از آن است که حزب کارگر تنها قادر به بدست آوردن ۲۳۹ کرسی، حزب ملی اسکاتلند قادر به کسب ۵۸ کرسی، حزب لیبرال دمکرات قادر به کسب ده کرسی و حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) قادر به کسب دو کرسی خواهد بود .

این برآوردهای اولیه، برخلاف نظرسنجی های صورت گرفته قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی است که حکایت از رقابت شانه به شانه دو حزب محافظه کار و کارگر داشت.

حزب سبزها احتمالا دو کرسی، حزب ولز چهار کرسی و سایر احزاب و افراد مستقل ۱۹ کرسی بدست خواهند آورد .

نظرسنجی یاد شده تاکنون در مورد حزب ملی اسکاتلند و حزب لیبرال دمکرات کاملا درست بوده است.

هر حزب سیاسی برای کسب اکثریت کرسی های مجلس عوام نیازمند بدست آوردن ۳۲۶ کرسی است و حزب محافظه کار در صورت تحقق برآورد صورت گرفته بازهم نیاز به ائتلاف با سایر احزاب دارد.

از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام، ۵۳۳ کرسی مربوط به انگلیس، ۵۹ کرسی اسکاتلند، ۴۰ کرسی ولز و ۱۸ کرسی ایرلند شمالی است.

در آخرین روز کاری مجلس عوام قبلی از ۶۵۰ کرسی این مجلس، تعداد ۳۰۲ نماینده از حزب محافظه کار، ۲۵۶ نفر از حزب کارگر، ۵۶ نفر از حزب لیبرال دمکرات، هشت نفر از حزب اتحاد طلب دموکراتیک( ایرلند شمالی) ، شش نفر از حزب ملی اسکاتلند، ۵ نفر از حزب ‘شین فین’، سه نفر از حزب ملی ولز، سه نفر از حزب سوسیال دموکراتیک و کارگر، دو نفر از حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ)، یک نفر از حزب احترام (ریسپکت)، یک نفر از حزب ائتلاف، یک نفر از حزب سبز، و در نهایت پنج نماینده مستقل حضور داشتند. نماینده آخر هم سخنگوی مجلس عوام است که در رأی گیری ها شرکت نمی کند.

منبع: ایرنا

 

انتهای پیام/