بهره برداری از دو طرح عظیم آبی در سرخس
بهره برداری از دو طرح عظیم آبی در سرخس
دو طرح عظيم آبي در سرخس با حضور جهانگيري معاون اول رئيس جمهور به بهره برداري رسيد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، دو طرح عظیم آبی در سرخس با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید.