سرخس رتبه اول اضافه برداشت آب در استان را دارد
سرخس رتبه اول اضافه برداشت آب در استان را دارد
فرماندار سرخس اظهار کرد: شهرستان سرخس رتبه اول اضافه برداشت آب را در خراسان رضوی دارد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، حسین سنجرانی در جلسه حفاظت از منابع آب شهرستان با بیان این که برداشت های بی رویه از سفره های زیرزمینی بخش کوچکی از اتفاقاتی است که در طبیعت و محیط زیست دارد می افتد، گفت: حفاظت از منابع آب در شهرستان سرخس حیاتی و مهم است.

 

وی تصریح کرد: با همفکری و همکاری دستگاه های مربوط باید راه حل خوب و عملی پیدا کنیم و منابع آبی در سرخس حفاظت و مدیریت شود.

 

فرماندار سرخس با اشاره به اینکه  سرخس رتبه اول اضافه برداشت آب در استان را دارد خطاب به مدیران آب منطقه ای و جهاد کشاورزی گفت: تا پایان تیرماه چاه های آب را باید هوشمندسازی کنیم و کنتورهای هوشمند نصب شود تا شاهد بهره برداری این طرح باشیم.

انتهای پیام/ب