عکس/ به هر زحمتی بود خود را رساندم
عکس/ به هر زحمتی بود خود را رساندم
هر کس که توانسته بود خودش را رسانده بود حتی جانبازهای ویلچری که شاید مشکلات تنفسی زیادی هم داشتند خود را به خیل عظیم عاشقان حسین(ع) رسانده بودند تا نقشی در رزمایش عظیم حسینی ایفا کنند.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از مشرق – هر کس که توانسته بود خودش را رسانده بود تا در مانور عظیم اربعین حسینی شرکت کند. از بچه های خردسالی که با شیشه شیر همراه مادران خود قدم در مسیر کربلا گذاشته بودند تا پیرمردها و پیرزن هایی که با کمرهای خمیده، خودشان را در خیل عظیم زائران حسین(ع) جا داده بودند.

حتی جانبازهای ویلچری که شاید مشکلات تنفسی زیادی هم داشتند خود را به خیل عظیم عاشقان حسین(ع) رسانده بودند تا نقشی در رزمایش عظیم حسینی ایفا کنند.

عکس/ به هر زحمتی بود خود را رساندم!

انتهای پیام/م