عکس/ راهی که بسته شد
عکس/ راهی که بسته شد
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با اقشار مختلف مردم فرموند؛ " ملّت بزرگ ایران این شیطان بزرگ را از کشور بیرون کرد؛ نباید بگذاریم دوباره برگردد؛ نباید بگذاریم از در رفت، از پنجره برگردد؛ نباید اجازه بدهیم نفوذ پیدا کند؛ دشمنی اینها تمام نمیشود." در زیر بخش کوچکی از جنایات دولت آمریکا علیه مردم ایران را مشاهده می کنید.

منبع: نگاه آزاد