تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیون سرخس در محکومیت فاجعه منا
تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیون سرخس در محکومیت فاجعه منا
صبح امروز (سه شنبه) تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیون سرخس در محکومیت فاجعه منا در مدرسه علمیه امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، صبح امروز (سه شنبه) تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیون سرخس در محکومیت فاجعه منا در مدرسه علمیه امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار شد.