گزارش تصویری/ دشت شقایق سرخس
گزارش تصویری/ دشت شقایق سرخس
با شروع فصل بهار و با رویش شقایق های زیبا در دشت های سرخس، جلوه ای از عظمت و زیبایی حضرت حق را می توان مشاهده کرد.

یه گزارش خبرنگار نسیم سرخس، با شروع فصل بهار و با رویش شقایق های زیبا در دشت های سرخس، جلوه ای از عظمت و زیبایی حضرت حق را می توان مشاهده کرد.