بازدید نماینده وزارت امور خارجه از سد دوستی سرخس
بازدید نماینده وزارت امور خارجه از سد دوستی سرخس
غلامعباس ارباب خالص رئيس نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور از سد دوستی سرخس بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، غلامعباس ارباب خالص رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور از سد دوستی سرخس بازدید کرد.

عکس: مهدی ریحانی