آیتم تصویری/ اینجا ایرانه؛ جایی که دخترانش سرکوب میشن!
آیتم تصویری/ اینجا ایرانه؛ جایی که دخترانش سرکوب میشن!
در قسمت اول مجموعه «اینجا ایرانه» به حق تحصیل دختر و پسر و عدالت آموزشی در ایران پرداخته شده است.

به گزارش نسیم سرخس، در قسمت اول مجموعه «اینجا ایرانه» به حق تحصیل دختر و پسر و عدالت آموزشی در ایران پرداخته شده است.

تدوین: محمدحسین دوزنده خراسانی

اجرا: سینا نعمتی

کاری از مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی شهرستان سرخس

با همکاری گروه رسانه‌ای طلوع مهر

  • نویسنده : احسان بابائی