آهنگ «علمدار کمیل» با صدای حامد زمانی
آهنگ «علمدار کمیل» با صدای حامد زمانی
اولین اثر با محوریت شهید ابراهیم هادی و آزادسازی کانال کمیل منتشر شد.

اولین اثر با محوریت شهید ابراهیم هادی و آزادسازی کانال کمیل منتشر شد.

دانلود