اهم بیانات رهبر انقلاب در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح
اهم بیانات رهبر انقلاب در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح
مجموعه سخن نگاشت، محورهای مهم بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح پیش روی شماست.

به گزارش نسیم سرخس، مجموعه سخن نگاشت، محورهای مهم بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح پیش روی شماست.

  • نویسنده : محمد نجاتی نسب