فیلم؛ لغو حرکت قطار سرخس به مشهد پس از ساعت‌ها انتظار در گرمای شدید!
فیلم؛ لغو حرکت قطار سرخس به مشهد پس از ساعت‌ها انتظار در گرمای شدید!
امروز یکشنبه ظهر حرکت قطار سرخس به مشهد رو پس از ساعت‌ها انتظار در گرمای شدید سرخس، کنسل کردن و هیچ مسئولی هم برای عذرخواهی و پیگیری کنسلی حضور پیدا نکرد.

#صدای_مردم

مسئولان پاسخگو باشند

امروز یکشنبه ظهر حرکت قطار سرخس به مشهد رو پس از ساعت‌ها انتظار در گرمای شدید سرخس، کنسل کردن و هیچ مسئولی هم برای عذرخواهی و پیگیری کنسلی حضور پیدا نکرد.

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ ملت معطل و سرگردون در ایستگاه بودن و بلیط رو هم گفتن هزینه‌اش که چیزی نیست، حالا مشکلی نیست و مردم همه با هزینه خودشون به شهر برگشتند؛ بلیط رو هم کنسلی نزدند.