توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی بین مددجویان بهزیستی سرخس
توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی بین مددجویان بهزیستی سرخس
علیمیرزایی گفت: در آستانه عید سعید فطر و با مشارکت بسیج سازندگی و حوزه مقاومت بسیج ادارات سپاه سرخس، ۳۰۰ بسته معیشتی به ارزش ریالی ۱۳۵ میلیون تومان بین مددجویان بهزیستی شهرستان سرخس توزیع شد.

محد علیمیرزایی، رئیس بهزیستی شهرستان سرخس در گفت‌وگو با خبرنگار نسیم سرخس، اظهار کرد: در آستانه عید سعید فطر و با مشارکت بسیج سازندگی سپاه سرخس و حوزه مقاومت بسیج ادارات شهرستان، تعداد ۳۰۰ بسته معیشتی به ارزش ریالی ۱۳۵ میلیون تومان با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان بین مددجویان بهزیستی این شهرستان توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: این بسته‌های معیشتی بر اساس اولویت بین مددجویان روستاها و از طریق تسهیلگران به دست نیازمندان واقعی می‌رسد.