برخورد با تظاهرکنندگان به روزه‌خواری در سرخس
برخورد با تظاهرکنندگان به روزه‌خواری در سرخس
حق شناس گفت: فرماندهی انتظامی شهرستان سرخس و ضابطان قضایی با اشاره به جرائم و مجازات‌های تظاهر به روزه‌خواری در ملأ عام، ضمن اقدامات پیشگیرانه با حرمت‌شکنان طبق قانون برخورد می‌کنند.

علی حق شناس، دادستان عمومی و انقلاب سرخس در گفت‌وگو با خبرنگار نسیم سرخس، اظهار کرد: فرماندهی انتظامی شهرستان و ضابطان قضایی با اشاره به جرائم و مجازات‌های تظاهر به روزه‌خواری در ملأ عام، ضمن اقدامات پیشگیرانه با حرمت‌شکنان طبق قانون برخورد کنند.

وی تصریح کرد:طبق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و تکالیف مقرر در آئین دادرسی کیفری و لزوم اهتمام بیشتر به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و حفظ شعائر دینی، به ضابطان دادگستری تاکید کردیم تا کسانی که به روزه‌خواری تظاهر می‌کنند را شناسایی و به عنوان مرتکبان جرایم مشهود با آنان برخورد قانونی صورت گیرد.

حق شناس بیان کرد: همچنین از آن‌ جایی که خودرو حریم خصوص تلقی نمی‌شود، تظاهر به روزه‌خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود و خودرو به مدت ۱۵ روز توقیف می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب سرخس عنوان کرد: اداره اماکن عمومی نیز بایستی اقدامات نظارتی خود را بر اصناف افزایش دهد و با رویکرد آموزش و ارشاد به متخلفان تذکرات قانونی داده و در صورت عدم تأثیر اقدامات پیشگیرانه، برخورد مناسب قانونی با حفظ کرامت به عمل آید.

انتهای پیام/