نماهنگ؛ «روایت انقلاب مردم مشهد»
نماهنگ؛ «روایت انقلاب مردم مشهد»
نماهنگ «روایت انقلاب مردم مشهد»، به حرکت‌های مردم مشهد در حمایت از انقلاب اسلامی و رویدادهای 7 بهمن تا 22 بهمن 57 در این شهر می‌پردازد.

به گزارش نسیم سرخس، نماهنگ «روایت انقلاب مردم مشهد»، به حرکت‌های مردم مشهد در حمایت از انقلاب اسلامی و رویدادهای ۷ بهمن تا ۲۲ بهمن ۵۷ در این شهر می‌پردازد.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس