نماهنگ؛ «نه فراموش می‌کنیم، نه می‌بخشیم»
نماهنگ؛ «نه فراموش می‌کنیم، نه می‌بخشیم»
نماهنگ «نه فراموش می‌کنیم، نه می‌بخشیم»، به روایتی از وقایع روز 16 آذر و استعمار آمریکایی می‌پردازد.

به گزارش نسیم سرخس، نماهنگ «نه فراموش می‌کنیم، نه می‌بخشیم»، به روایتی از وقایع روز ۱۶ آذر و استعمار آمریکایی می‌پردازد.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس