اینفوگرافیک؛ هسته‌ای هستیم اما به چه دردمان می‌خورد؟
اینفوگرافیک؛ هسته‌ای هستیم اما به چه دردمان می‌خورد؟
در این اینفوگرافیک به بخشی از کاربردهای انرژی هسته‌ای که به تعبیر رهبر معظم انقلاب مسئله فرداها، آینده و سرنوشت کشور است، می‌پردازیم.

به گزارش نسیم سرخس، در این اینفوگرافیک به بخشی از کاربردهای انرژی هسته‌ای که به تعبیر رهبر معظم انقلاب مسئله فرداها، آینده و سرنوشت کشور است، می‌پردازیم.