طرح؛ طلب دانش
طرح؛ طلب دانش

پیامبر اعظم (صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم): طلب علم بر هر مسلمانی واجب است؛ خداوند جویندگان علم را دوست دارد.

به گزارش نسیم سرخس، پیامبر اعظم (صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم): طلب علم بر هر مسلمانی واجب است؛ خداوند جویندگان علم را دوست دارد.

انتهای پیام/