برنامه‌های اقتصادی دولت باید کاملاً منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد
برنامه‌های اقتصادی دولت باید کاملاً منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد
امام خامنه ای (حفظه الله) می فرمایند: همه‌ی برنامه‌های اقتصادی دولت بایستی در این مجموعه‌ی اقتصاد مقاومتی و در این سیاستها بگنجد؛ حتّی برنامه‌ی ششم و برنامه و بودجه‌های سالیانه، همه باید براساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ‌کدام از اینها در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این سیاستها نباشد.

به گزارش نسیم سرخس، امام خامنه ای (حفظه الله) می فرمایند: همه‌ی برنامه‌های اقتصادی دولت بایستی در این مجموعه‌ی اقتصاد مقاومتی و در این سیاستها بگنجد؛ حتّی برنامه‌ی ششم و برنامه و بودجه‌های سالیانه، همه باید براساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ‌کدام از اینها در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این سیاستها نباشد؛ نه اینکه فقط مخالفت نداشته باشد بلکه کاملاً منطبق با این سیاستها باشد.

انتهای پیام/