روستای “شوریجه” سرخس
روستای “شوریجه” سرخس
روستای شوریجه سرخس در ۶۰ کیلومتری جنوب شهرستان سرخس و در حاشیه تپه ماهورهای کنار کشف رود قرار دارد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، روستای شوریجه سرخس در ۶۰ کیلومتری جنوب شهرستان سرخس و در حاشیه تپه ماهورهای کنار کشف رود قرار دارد.

 

این روستا شامل دو قسمت شوریجه علیا و شوریجه سفلی می‌باشد که شوریجه سفلی وسیع تر و بزرگ‌تر از دیگری است. شغل اغلب مردم  روستای شوریجه کشاورزی و دامداری می‌باشد.

 

در آخرین سرشماری جمعیت روستا ۱۷۰خانوار بود، اما اکنون به دلیل مهاجرت اهالی روستا به حاشیه شهر مشهد فقط ۸۰ خانوار باقی مانده است.