۱۶ آذر روز تولد مقاومت و ایستادگی در مقابل مستکبر است/ در لایه مدیریت فرهنگی دانشگاه ها رگه هایی از تفکر سکولاریزم مشاهده می شود/ سیاسی کاری به کار اصلی دانشگاه که همان تلاش و پیشرفت است، ضربه می زند
۱۶ آذر روز تولد مقاومت و ایستادگی در مقابل مستکبر است/ در لایه مدیریت فرهنگی دانشگاه ها رگه هایی از تفکر سکولاریزم مشاهده می شود/ سیاسی کاری به کار اصلی دانشگاه که همان تلاش و پیشرفت است، ضربه می زند
مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان سرخس گفت: دشمن در لایه مدیران و مدیریت فرهنگی دانشگاه ها افکار سکولاری را رواج داده و متاسفانه در لایه مدیریت فرهنگی رگه هایی از تفکر سکولاریزم مشاهده می شود که خود مصیبت بزرگی است.

اسحق اَبان در گفتگو با خبرنگار نسیم سرخس، با اشاره به اینکه روز ۱۶ آذر سالروز تولد مقاومت و ایستادگی در مقابل زورگو و مستکبر است، گفت: ۱۶ آذر سالروز استکبارستیزی، روز تولد شعار مرگ بر آمریکا و تولد مقاومت، اندیشه و فکر مقاومت و ایستادگی در مقابل زورگو و مستکبر است.

 

مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان سرخس افزود: شهدای این روز بزرگ در راه مبارزه با استکبار و نظام سلطه قدم برداشته اند، به همین دلیل وظیفه و رسالت دانشجوی امروز درک و زنده نگه داشتن و بازخوانی این هویت و رسالت و تبیین آن در جامعه است، البته به معنی واقعی نه اینکه به یک جشن و پایکوبی خلاصه شود، همان چیزی که امروز در اکثر دانشگاه ها دیده می شود.

 

وی به مدیریت فضای فرهنگی دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: دانشگاه ها دو وظیفه اصلی و ذاتی دارند که اگر هر یک از این دو یعنی وظیفه آموزشی و فرهنگی اجتماعی محقق نشود، قطعا دانشگاه ناقص و معیوب خواهد بود.

 

اَبان با بیان اینکه این دو وظیفه هم سنگ از درجه یکسانی برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: فضای فرهنگی دانشگاه ها باید طوری مدیریت شود که موجب رشد آموزشی(متخصص) و رشد فرهنگی اجتماعی(متعهد) باشد.

 

مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان سرخس تصریح کرد: دانشگاهی رسالت ذاتی و حقیقی خود را خوب انجام داده که خروجی آن دانشجوی متخصص و متعهد و مومن باشد.

 

وی در ادامه به ضرورت شتاب علمی دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: دانشگاه موتور پیشرفت یک کشور است و راه دستیابی یک ملت به عزت، استقلال، اقتدار و ثروت در گرو پیشرفت و حرکت در مسیر علم می باشد و مسیر دیگری متصور نیست.

 

ابان با اشاره به اینکه حاشیه سازی و سیاست بازی در محیط علمی موجب کاهش شتاب علمی کشور می شود، اظهار کرد: سیاسی کاری و حاشیه پردازی که متاسفانه تمام دولت ها این فعل را انجام می دهند به کار اصلی دانشگاه که همان تلاش و پیشرفت است، ضربه می زند به قول امام خامنه ای سیاست بازی سَم محیط علمی است.

 

مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان سرخس ادامه داد: ضرورت پیشرفت شتاب علمی کشور ایجاد محیط کاملا آرام و پر شور و نشاط در دانشگاه ها است و در مسائل سیاسی هم این محیط باید، محیط فهم سیاسی، آگاهی و دانش سیاسی باشد، یعنی دانشگاه باید محل حاکمیت عقل و خرد و منطق باشد تا به محیطی احساسی تبدیل نشود.

 

وی به وظیفه دانشجو و دانشگاه در مقابله با نفوذ دشمن اشاره و عنوان کرد: وقتی مسئله نفوذ مطرح می شود عده ای به سرعت ذهن شان به سمت نفوذ سیاسی می رود در حالی که مهم تر و فلج کننده تر از نفوذ سیاسی، نفوذ فرهنگی اجتماعی و نفوذ فکری است.

 

ابان با بیان اینکه امروز دشمن برای فلج کردن قلب تپنده کشور یعنی دانشگاه ها تلاش زیادی انجام داده است، گفت: دشمن در لایه مدیران و مدیریت فرهنگی دانشگاه ها افکار سکولاری را رواج داده که متاسفانه در لایه مدیریت فرهنگی رگه هایی از تفکر سکولاریزم مشاهده می شود که خود مصیبت بزرگی است.

 

مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان سرخس تصریح کرد: در بخش دانشجویی، دشمن سعی دارد که دانشجویی که باید مطالبه گر، آرمانگرا، فراحزبی و فراجناحی و فعال و با نشاط باشد، به پیاده نظام احزاب تبدیل شده و از روحیه مطالبه گری و آرمانگرایی به محافظه کاری روی آورد و به جای فعالیت و شور نشاط، منفعل و خنثی باشد، اطراف و محیط و اینکه در کشور و جهان چه می گذرد برای او مهم نباشد یعنی صرفا سه بعدی( خوابگاه- کلاس- سلف سرویس) باشد.

 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از دانشجویان به دلیل محافظه کاری و فعالیت حزبی راه نفوذ دشمن را باز کرده اند، افزود: برخی از دانشجویان، حال یا چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب از آن روحیه ای که مقام معظم رهبری انتظار دارند که حفظ اصول و روحیه آرمانگرایی و مطالبه گری است، فاصله جدی گرفته اند.

 

ابان اذعان کرد: در بخش دیگر دشمن از طریق نشریات، جلسات و اردوها به دنبال ترویج بی بندوباری و ترویج مکاتب فمنیسم و نهیلیسم است و بعضا مشاهده می شود دانشجو که خود باید جامعه و کشور هدف را نشان دهد، از بی هدفی رنج می برد.

 

مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان سرخس در پایان تلاش، امید، آینده نگری و خستگی ناپذیری را از ویژگی های دانشجویان حق طلب و استکبارستیز عنوان کرد.

انتهای پیام/