اولین جلسه هم اندیشی مسئولان روابط عمومی سرخس
اولین جلسه هم اندیشی مسئولان روابط عمومی سرخس
اولین جلسه گردهمايي و هم انديشي مسئولان روابط عمومي شهرستان سرخس، با حضور فرماندار، بخشداران مرکزی و مرزداران و مسئولان روابط عمومی دستگاه های اجرایی سرخس در فرمانداري شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، اولین جلسه گردهمایی و هم اندیشی مسئولان روابط عمومی شهرستان سرخس، با حضور فرماندار، بخشداران مرکزی و مرزداران و مسئولان روابط عمومی دستگاه های اجرایی در فرمانداری شهرستان برگزار شد.